Строително дружество "Касие Роудс" ЕООД е компания, специализирана в изграждането на вертикални планировки. Тя е наследник и продължител на дейността на СД“КАСИЕ – Ангелов и сие“,която е основана през 1991г.

“КАСИЕ РОУДС” ЕООД разполага с високо квалифициран инженерно-технически персонал и притежава собствена механизация, строително оборудване и инвентар."КАСИЕ РОУДС" ЕООД работи, следвайки принципите на лоялност, коректност, високо качество, професионализъм и стриктно спазване на договорните условия и срокове.

“КАСИЕ РОУДС” ЕООД извършва следните строително-монтажни работи: